info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Lutroi Green park shpk

Investim ne Agroturizem

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Lutroi Green park shpk
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Bajka, Delvine, Delvine, Vlore
Vlera e investimit: 333,348.47 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 75% EU
Vlera e Grantit: 206,468.35 Euro