info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

LUIZA KREKASI PF

Investim ne magazine dhe dhoma frigoriferike per ruajtjen e produkteve bujqesore, blerje traktori dhe agregate bujqesore te specializuar

Të dhëna rreth investimit

Investitori: LUIZA KREKASI PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Orman-Pojan,njs.adm.Pojan,Bashkia Maliq,Qarku Korc, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 42,744.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70 %
Vlera e Grantit: 29,442.47 Euro