info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Luan Elezi PF

Investimi konsiston ne kryerjen e punimeve te jashteme dhe te brendeshme ne objektin “Magazine per grumbullimin dhe tregtimin e fruta-perimeve”

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Luan Elezi PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Korce, Maliq, Libonik,Maliq,Korce
Vlera e investimit: 17,824.54 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 8,476.59 Euro