info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Kristo Buzuqi PF

Kristo Buzuqi ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit është kultivim, tregtim i fruta-perimeve dhe prodhime të tjera bujqësore. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në mekanike bujqësore të specializuar me qëllim përmirësimin e shërbimeve agroteknike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Kristo Buzuqi PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Mursi, Njesia Administrative Xarre, Konispol, Vlore
Vlera e investimit: 31,639.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 18,624.36 Euro