info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Kledis Spaho

Aplikanti synon modernizimin e fermes bujqesore per kryerjen ne kohe dhe ne cilesi te sperkatjes se molles, rritjes se standartit dhe te cilesise se frutave, mbetjeve minimale te pesticideve ne fruta, perdorimit te mbetjeve ne pemtore degeve te pemeve dhe barit, si pleherim organik per pemtoren synon te bleje mjetet mekanike si me poshte: Traktor, pompe sperkatese, grirese bari.
Aplikanti synon te modernizoje dhe siguroje mbrojtjen nga bresheri te pemetores. Incidenca e demtimev enga bresheri eshte 3 vjet ne 10 vjecarin e fundit.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Kledis Spaho
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Bitincke, Bilisht, Korce, Korce, Korce
Vlera e investimit: 36,981.58 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 26,026.79 Euro