info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Kazazi Meat shpk

Investim per makineri perpunimi kalibrimi dhe paketimi te produkteve qepe patate , karrote, depozite dekantimi dhe trajtimi te ujrave dhe panele diellore fotovoltaike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Kazazi Meat Shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Meat processing
Vendndodhja: Ura e Leshnices, Fshati Kanaparaj, Golem, Kavaje, Kavaje, Tirane
Vlera e investimit: 468,861.69 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 172,089.99 Euro