info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Joana Kote

Joana Kote ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit është kultivimi dhe prodhimi i agrumeve. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në mekanike bujqësore të specializuar me qëllim përmirësimin e shërbimeve agroteknike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Joana Kote
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vlore, Konispol, Vlore/Mursi/Xare
Vlera e investimit: 105,204.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 67,067.27 Euro