info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

INA ILJAZI

Investim ne mekanike bujqesore te specializuar me qellim permiresimin e sherbimeve agroteknike

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ina Iljazi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Bamatat, Delvine, Vlore
Vlera e investimit: 60,189.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 41,432.28 Euro