info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Ilia Daka

Fermeri do te kryej ne investim total ne ndertimin e serave te thjeshta diellore me lartesine maksimale me ulluk 3.5 metra.Sera do te jete me hapje mekanike me siperfaqe totale 4.098dynym.Ky investim do te siguroje nje ambjent optimal per kultivimin e domates.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ilia Daka
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Salce,Kozare, Kucove, Berat
Vlera e investimit: 65,458.14 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 39,379.67 Euro