info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Idajet Kanapari

Idajet Kanapari ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit është vreshtari dhe ullishte. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka përfituar një traktor dhe agregate bujqësore.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Idajet Kanapari
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Kanaparaj, Golem,Bashkia Kavaje,Tirane
Vlera e investimit: 38,187.23 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 22,314.94 Euro