info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Halil Dedej PF

Investime ne aktive fizike ne ferma bujqesore, investimi i ri perfshin blerjen e traktorit dhe agregate bujqesore te nje teknologjie te larte. Ky investim do te ule kostot ne 3.2 % si rezultat i kursimit te krahut te punes. Do te rritet rendimenti dhe te ardhurat. Traktori multifunksional 102 HP do te kryje nje sere sherbimesh punime te ndryshme dhe sherbime te tjera me agregate.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Halil Dedej PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Zhurje, Ndroq, Tirane
Vlera e investimit: 78,395.71 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 48,653.96 Euro