info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Green Revolution shpk

Ne kete kuader investimi do te zgjeroje aktivitetin e mbareshtrimit te gjedhit me race alpine dhe ambjenteve te pershtatshme per mbareshtrimin e tyre.Pergjate fazes se pare te investimit nen programin IPARD planifikohen te mbareshtrohen 100 krere lope ne vitin e dyte 150 krere duke aritur ne maksimumin prej 200 krere ne vitin e trete.Ritja e numrit te krereve do realizohet kryesisht nga blerjet e rraces alpine te reja qe Z.Mustafallari do te kryeje si dhe nga vicat qe do te mbahen per majmeri.Moduli tjeter parashikon investime per mbareshtrimin e 600 krereve dele dhe 200 dhi

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Green Revolution shpk
Masa: 3.Mbareshtim Gjedhi
Sektori: M3 - Sektori i Përpunimit të qumështit
Vendndodhja: Qarku Berat,Fshati Mollas, Qyteti Skrapar
Vlera e investimit: 523,108.92 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 180,248.76 Euro