info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Green Central shpk

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Green Central shpk
Masa: Serre
Sektori: M1 - Fruta Perime
Vendndodhja: Lagjja "Mbrostar Ferko", Fier
Vlera e investimit: 394,453.30 Euro
Perqindja e mbeshtetjes:
Vlera e Grantit: 235,003.05 Euro