info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

GJEDRA SHPK

Investimi qe shoqeria Gjedra sh.p.k planifikon te kryeje sipas Mases 3 jane: Ndertim i ri magazine per tharjen dhe tregtimin e frutave dhe blerje te dy makinerive per tharjen e frutave. Ne kete investim shpenzimet e pranueshme jane: magazine per tharjen dhe tregtimin e frutave dhe blerja e dy makinerive te reja per tharjen e frutave.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: GJEDRA SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Dushnik, Berat, Berat
Vlera e investimit: 446,079.46 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 225,790.16 Euro