info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

GEZIM LALAJ PF

Investim ne ndertim bujtine me funksion agroturizem

Të dhëna rreth investimit

Investitori: GEZIM LALAJ PF
Masa: 7
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Diber, Njesia administrative Muherr, Diber, Diber
Vlera e investimit: 347,469.95 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 217,888.73 Euro