info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

FLORI MECANI

Investim ne ndertim magazine per grumbullim perpunim, ambalazhim dhe ruajtje te frutave.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Flori Mecani
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Njesia adm. Kashar. Zona kadastrale nr.2105, Tirane, Tirane
Vlera e investimit: 886,980.60 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 423,462.31 Euro