info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Flamur Shuaipaj PF

Investim ne rikonstruksionin e objektit ekzistues dhe pershtatje ne bujtine

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Flamur Shuaipaj PF
Masa: 7
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Antigone , Asim Zeneli, Gjirokaster, Gjirokaster
Vlera e investimit: 87,752.70 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 51,631.49 Euro