info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Fatmir Kaja PF

Investim ne ndertimin e rrugekalimeve te brendeshme dhe vendparkimeve ne ferme.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Fatmir Kaja PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Berat, Berat, Otllak, Lagjja Lapardha e Siperme
Vlera e investimit: 391,870.84 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 215,279.12 Euro