info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

FANILA KECO

Investim ne instalimin e rrjetes antibresher, rrethim pemtore, instalim I sistemit te ujitjes dhe blerje agregatesh bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: FANILA KECO
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Baban, Njesia Administrative Hocisht, Devol, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 27,178.50 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 18,629.85 Euro