info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Erzeni shpk

Investim ne makineri pajisje linje e plote per prepunimin dhe ambalazhimin e qumeshtit.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ERZENI SHPKI
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Milk processing
Vendndodhja: Smatice, Berat, Berat
Vlera e investimit: 1,852,300.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 924,243.56 Euro