info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Eriona Kokoneshi

Investim ne linje te automatizuar te ambalazhimit dhe etiketimit te veres.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Eriona Kokoneshi
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Wine
Vendndodhja: Divjake, Divjake, Fier
Vlera e investimit: 89,274.02 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 44,545.17 Euro