info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ENTELA CARA

Projekti I ndermarre nga aplikantja perfshin ndertimin e 5 kabinave prej druri, ambienteve te sherbimit, pishina, parking, ambiente kampingu, ambiente per kafshet, parcele per mbjelljen e perimeve bio, si dhe nje kendi lojerash per argetimin e femijeve.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Entela Cara
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Hekal, Mallakaster, Fier
Vlera e investimit: 298,267.95 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 190,259.00 Euro