info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Enrik Malia

Investimi I proposuar synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne kryerjen e puneve ne Kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise.Duke patur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e pergjithshem te standarteve perkatese minimale ne fuqi ne shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te horikultures.Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si
1.Traktore bujqesore I markes SAME,modeli SOLARIS 55 DT E3
2.Pompe sperkatese e markes POGONI, modeli SP 1500,1500L

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Enrik Malia
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Toshkez, Njesia Administrative Allkaj, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 23,327.39 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 15,304.98 Euro