info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Elton Bualli PF

Investim ne ndertim serre hidroponike per prodhim perimesh

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Elton Bualli PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Sharre , Tirane, Tirane
Vlera e investimit: 483,164.32 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 310,538.28 Euro