info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ELENA XHIMA

Investim ne mbjellje pemtore, instalimin e sistemit te ujitjes me pika, rrethimin e pemtores dhe blerje te agregateve bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ELENA XHIMA
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Drenove, njadm Drenove, Korce, Korce
Vlera e investimit: 14,141.25 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 9,666.80 Euro