info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Durim Kanapari

Kanaparaj, NJA Golem Bashkia Kavajë, Durrës
Masa 1
Sektori i Vreshtarise
Lloji i investimit: Mekanikë bujqësore

Durim Kanapari e ka nisur angazhimin e tij në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit të tij është vreshtari dhe ullishte. Me mbështetjen nga Programi IPARD II ka përfituar mjetet dhe agregatet bujqësorë për kryerjen e shërbimeve agroteknike në vreshtari dhe sistemin e ujitjes me pika në to.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Durim Kanapari
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Kanaparaj, NJA Golem Bashkia Kavaje, Durres
Vlera e investimit: 39,487.23 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 23,080.11 Eruo