info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

DONI FRUITS SHPK

Ndertim godine per grumbullim fruta-perime
Linje kalibrimi dhe pketimi te fruta perimeve me eficence te larte energjie dhe te certifikuara CE si edhe dhoma frigoriferike me klime te kontrolluar dhe ngrirese.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: DONI FRUITS SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Lushnje, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 1,815,796.06 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 924,186.37 Euro