info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Diana Fejzulla

Investim ne blerje te mekanikes bujqesore te specializuar per hortikulture

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Diana Fejzulla PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Lashove, Njesia administrative Leskovik qender, Kolonje, Korce
Vlera e investimit: 87,161.69 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 60,037.80 Euro