info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Dhimosten Djafonidhi

Investimi ka te bej me ndertimin e ri te godines dhe pajisjet e linjes se perpunimit te qumeshtit dhe nenprodukteve te tij

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Dhimosten Djafonidhi
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Milk processing
Vendndodhja: Mbrakull, Polica, Berat
Vlera e investimit: 344,783.80 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 173,364.88 Euro