info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

DANISH GREEN GARDEN SHPK

Panele diellore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Danish Green Garden
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Gjaze, Krutje, Fier, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 416,435.03 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 251,133.99 Euro