info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

BLOOM FRUITS SHPK

Investim ne ndertim serre per kultivimin e perimeve

Të dhëna rreth investimit

Investitori: BLOOM FRUITS SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Dishnice /Nj.Ad.Qender Bulgarec / Bashkia Korce/Qa, Korce, Korce
Vlera e investimit: 363,227.10 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 251,879.72 Euro