info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

BELUL PALOJA PF

Investim ne ndertim serre per kultivimin e perimeve

Të dhëna rreth investimit

Investitori: BELUL PALOJA PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Bashkia Fier, Njesia Administrative Dermenas, Fier, Fier
Vlera e investimit: 334,531.48 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 199,050.34 Euro