info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

BELISAR MANCE PF

Investim në Impiant Fotovoltaik 105.6 kW për konsum vetjak të subjektit BELISAR MANÇE PF me qëllim optimizimin e kostos së konsumit të energjisë elektrike ne objektin frigoriferik te ruajtjes se prodh

Të dhëna rreth investimit

Investitori: BELISAR MANCE PF
Masa: 1
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Turan, Korce, Korce
Vlera e investimit: 74,524.91 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 53,258.33 Euro