info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Bashkim Dida PF

Blerje traktori dhe agregate ndihmes ne funksion te pemtarise

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Bashkim Dida PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Vakuf, Peshkopi,Diber, Diber, Diber
Vlera e investimit: 19,749.13 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 13,594.56 Euro