info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

B-ST shpk

Ndertim stalle dhe pajisje per qumesht dhe gardh rrethues I fermes

Të dhëna rreth investimit

Investitori: B-ST shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Havalaes,Kucove, Kucove, Berat
Vlera e investimit: 174,856.73 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 99,085.23 Euro