info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Artan Zhupani

Divjakë
Masa 1
Sektori: Fruta Perime
Lloji i Investimit: Mekanikë bujqësore

Artan Zhupani e ka nisur aktivitetin e tij në sektorin bujqësor në vitin 2004 . Objekt I veprimtarisë së tij është prodhim dhe tregtim i produkteve të ndryshme bujqësore. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka modernizuar procesin e shërbimeve në parcela, duke vënë në punë traktorë të rinj të specializuar.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Artan Zhupani
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Divjake, Fier, Lushnje
Vlera e investimit: 78,069.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 48,451.44 Euro