info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Ariola Zaimi

Ariola Zaimi e ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2016. Objekt i aktivitetit të saj është prodhim dhe tregtim i produkteve bujqësore. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka instaluar rrjetën antibreshër dhe ka përfituar frezë bujqësore.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ariola Zaimi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Korce, Devoll, Fshati Perparimaj, Njesia Administrative, Hocisht,
Vlera e investimit: 26,287.58 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 18,052.93 Euro