info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ARGENT DACI

Investim ne blerje te rimorkios se specializuar per transport kafshesh, impiant trajtim gjaku, impiant trajtim uji dhe frigorifer.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Argent Daci
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Meat processing
Vendndodhja: Tirane, Kamez, Rruga Abdi Bej Toptani, Kamez, Tirane
Vlera e investimit: 468,800.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 230,790.12 Euro