info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Ardian Seferi

Ndertimi dhe mobilimi i nje shtese anesore 3 kt + bodrum me sip. 486.8 m2, me 11 dhoma dhe 31 shtreter ne fshatin Dardhe.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ardian Seferi
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Dardhe, Korce, Korce
Vlera e investimit: 158,376.96 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 100,107.58 Euro