info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Arben Ferhati

Masa 1
Sektori i Vreshtarisë
Mekanikë bujqësore

Arben Ferhati e ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2015. Objekt i aktivitetit të tij është kultivimi i hardhive.
Më mbështetjen nga Programi IPARD II ka përfituar mekanikën bujqësore, falë se cilës bëhet e mundur kryerja e shërbimeve në parcela.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Arben Ferhati
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Elbasan, Rrase, Rrase e Siperme, Zona Kadastrale
Vlera e investimit: 63,969.59 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 37,863.42 Euro