info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Anisa Hysi PF

Investim ne mekanike bujqesore te specializuar per kryerjen e sherbimeve agroteknike ne prodhim frutash per permiresimin e cilesise se prodhimit

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Anisa Hysi PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vlore, Konispol, mursi, zona kad.2747, ne pasurie1349/1 sarande ,Vl
Vlera e investimit: 57,889.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 36,915.87 Euro