info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Ana Doko PF

Investim ne ndertim stalle lopesh

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ana Doko PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Fshati Agim, Libofsh , Fier, Fier
Vlera e investimit: 274,592.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 148,105.05 Euro