info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Alma Cenolli

Investim per instalimin e rrjetes antibresher ne pemtore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Alma Cenolli
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Bitincke, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 11,959.44 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 8,247.14 Euro