info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ALBGARDEN SHPK

Prodhim I BAM, kerpudha, kermij, mjalt bime dekorative.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ALBGARDEN SHPK
Masa: 7
Sektori: M7 - Production of medicinal and aromatic plants (MAPs), mushrooms, honey, ornamental plants and snails sector
Vendndodhja: "Lagjja ""Skenderbeg"" Lezhe , Lezhe, Lezhe"
Vlera e investimit: 84,011.69 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 48,812.99 Euro