info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ALBANIAN BEES AND HONEY

Investim ne pajisje per prodhimin e kosherev te bleteve dhe punime ndertimore ne objekt.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Albanian Bees And Honey SHPK
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Proccessing and marketing of Agricultural Products (such as milk, meat, fruqit and vegetables, wine)
Vendndodhja: Lezhe, Lac, Kurbin, Lezhe
Vlera e investimit: 31,543.93 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 19,334.11 Euro