info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ALBA CHERRIES & Nuts Shpk

Investim ne mbjellje arroresh dhe blerje traktor dhe agregate.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ALBA CHERRIES & Nuts Shpk
Masa: 1
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Potkozhan, Trebinje, Pogradec, Korce
Vlera e investimit: 436,988.64 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 295,932.07 Euro