info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

AJAL AGRINET SHPK

Investim ne pemtore lajthije, mekanike bujqesore, rrethim, ujitje, ambiente sanitare

Të dhëna rreth investimit

Investitori: AJAL AGRINET SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Dardhas,Pogradec,Korce, Pogradec, Korce
Vlera e investimit: 367,110.28 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70 %
Vlera e Grantit: 256,084.22 Euro