info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

AGVENTURE shpk

Investim ne nje serre moderne per kultivimin e produkteve bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: AGVENTURE shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Sheq I madh, Fier, Fier
Vlera e investimit: 358,548.01 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 198,773.85 Euro