info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

AGS Shpk

Pajisje dhe panele fotovoltaike ne baxho.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: AGS shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Havalaes,Kucove, Berat
Vlera e investimit: 541,717.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 268,152.51 Euro