info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Agron Xhafa

Projekti do te konsistoje ne blerjen e mjeteve dhe agregateve bujqesor si me poshte.
Traktori me fuqi 49.7 HP per kryerjn e sherbimeve agroteknike ne vreshtari , Freze, Freze me spostim , Belatrice, Trince, Rimorkio, Vibrokultivator, Retroskavator. Investim ne mjete mekanike do te sherbej per kryerjen e sherbimeve te mekanizuara ne bujqesi vecanerisht ne vreshtari . Aplikanti ka ne pronesi rreth 13500 m2 vresht.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Agron Xhafa
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vineyard
Vendndodhja: Shkallnur, Durres, Durres
Vlera e investimit: 46,580.10 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 23,859.75 Euro